• Proje

  “İklim değişikliği konusunda öğretmenlerin mesleki yeterlilik gelişimine yönelik uygulamalar”

  Bir Erasmus+ projesi, Call 2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices,KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness

  Süresi:strong> 24 ay (Nisan 2021 - Mart 2023)

 • Proje

Proje

UNESCO'ya göre eğitim, bilimsel bilgi ve veriye dayalı bilinçli karar vermeye imkan sağlaması ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimsemek için davranış değişikliklerini teşvik etmesi sebebiyle iklim değişikliğine küresel tepkinin kilit bir faktörüdür. Bu bağlamda, iklim değişikliği bilincini geliştirmede öğretmenin rolü çok önemlidir. İklim değişikliği tehdidi ve devam eden pandemi, eğitimin dijital dönüşümüne duyulan ihtiyacı daha da önemli hale getirmiştir. Avrupa Komisyonu, öğretmenlerin hem dijital eğitim içeriği oluşturmada hem de dijital öğretim yöntemleri kapsamında dijital okuryazarlık becerileri geliştirmeleri gerektiğini savunmaktadır. İklim değişikliği eğitiminde, öğretmenler bir dizi engelle karşı karşıyadır. Bunlardan bazıları iklim değişikliğinin çok disiplinli doğası veya öğrencilerin bu alandaki kavram yanılgıları ile ilgilidir. Ancak tartışmasız en önemli engel bu konunun öğretimiyle ilgili gerekli olan becerilerin geliştirilmesine yönelik öğretmen eğitiminin eksikliğindir.

Bu soruna çözüm sunmak amacıyla “İklim değişikliği konusunda öğretmenlerin mesleki yeterlilik gelişimine yönelik uygulamalar (ClimaTePD)” projesi planlanmıştır. Bu bir Erasmus+ projesi olup 24 sürecektir. Bu projenin genel amacı, ortaöğretim öğretmenlerine, öğrencilerinin küresel iklim değişikliği tehdidi hakkında farkındalık oluşturmalarını sağlamak için dijital okuryazarlık ve iklim değişikliği öğretme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Proje Ortakları

ClimaTePD Konsorsiyomu beş ortaktan oluşmaktadır:

 

Foundation for Research and Technology – Hellas Koordinatör

Foundation for Research and Technology – Hellas
Greece
Dr Kathy Kikis-Papadakis
Socio-Educational Research and Innovation Group
https://www.iacm.forth.gr

Universitat de Barcelona Partner

Universitat de Barcelona
Spain
Dr Mario Barajas
Department of Didactics and Educational Organization
https://www.ub.edu

Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg Partner

Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg
Germany
Dr Sonia Hetzner
Innovation in Learning Institute
https://www.ili.fau.de/

Sofia University St. Kliment Ohridski Partner

Sofia University St. Kliment Ohridski
Bulgaria
Prof.Krassen Stefanov
Centre of Information Society Technologies at Scientific Research Department
https://www.uni-sofia.bg

Hacettepe Üniversitesi (HU) Partner

Hacettepe Üniversitesi (HU)

 

FORTH, hem koordinatör hem de ortak olarak AB tarafından finanse edilen projelerde kapsamlı deneyime sahiptir ve özellikle okul eğitimi ve öğrenmeyi geliştirmek için bir araç olarak Bilişim Teknolojileri boyutuna odaklanan çeşitli eğitim metodolojileri ve sosyal inovasyon alanlarında geniş bir uzmanlığa sahiptir.

SU, UB ve HU, güçlü pedagojik geçmişe ve STEMM odaklı sorgulamaya dayalı öğrenmeye (IBL) ve teknolojiyle güçlendirilmiş öğrenmeye (TEL) odaklanan öğretmen eğitiminde uzmanlığa sahiptirler.

ILI-FAU, tüm eğitim seviyelerinde dijital öğrenme ortamlarında ve IBL, probleme dayalı öğrenme (PBL) ve oyun tabanlı öğrenme (GBL) gibi pedagojik yaklaşımlarda yeniliği teşvik etme konusunda kapsamlı deneyime sahiptir.

 

Projenin hedefleri

ClimaTePD, iklim değişikliği konusunda öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin gelişimini destekleyerek öğrencilerinin küresel iklim değişikliği tehdidi hakkında farkındalık oluşturmalarını sağlamayı amaçlar. ClimaTePD amacına ulaşırken senkron ve asenkron eğitim atölyelerinin geliştirilmesine ve öğretmenlere çevrimiçi, yüz yüze veya karma sınıf ortamlarında kendi etkinliklerini geliştirmelerinde rehberlik edecek dijital eğitim senaryolarının tasarımını içermektedir.

 1. Öğretmenlerin eğitimi için açık erişimli bir çevrimiçi platformun geliştirilmesi

Platform aşağıdakileri desteklemek için tasarlanmıştır:

 • ortaöğretim öğretmenlerinin dijital öğretim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine katılmaları,
 • dijital senaryolara ve diğer eğitim stratejilerine dayalı eğitimin öğrenme faaliyetleri,
 • bir öğrenme analitiği panosu aracılığıyla uygulamaları takip etme ve öğretmenlerin geri bildirimine fırsat verme,
 • öğretmenlerin faaliyetlerini izlemek ve geri bildirim sağlamak ve
 • öğretmenlerin çevrimiçi platformdaki öğrenme dijital portalında iyi uygulamaları paylaşmalarına olanak sağlamak.
 1. Öğretmenlerin iklim değişikliği eğitimine ilişkin iyi uygulamaları için bir Kılavuz El Kitabının geliştirilmesi (lider kuruluş: HÜ)
 • Kılavuz El Kitabı, iklim değişikliği konusundaki en iyi uygulamaları gözden geçirmeyi ve öğretmenlere bunu sınıflarına başarılı bir şekilde entegre etmeleri için destek sağlamayı amaçlamaktadır. El Kitabı ayrıca öğretmenlerin TPD eğitimine katılımını kolaylaştırmak için yönergeler sağlar.
 1. Dijital senaryolar ve diğer eğitim faaliyetleri ve kaynaklarından oluşan iklim değişikliği eğitimi üzerine bir dijital veri havuzunun geliştirilmesi (lider kuruluş: FAU)
 • SecOrtaöğretim öğretmenleri, önerilen projenin çevrimiçi platformuna yerleştirilmiş bir havuzda iyi uygulama alışverişinde bulunur.
 1. Politika ve müfredat tasarımıyla ilgili bir dizi politika önerisinin geliştirilmesi (lider kuruluş: UB)
 • İklim değişikliği konusunun boyutunun ortaöğretimde öğrenme uygulamaları ve uygulamalı didaktik öğretiminde yer almasına yönelik eğitim politika yapıcıları ve diğer ilgili paydaşlar için politika önerileri geliştirilmektedir.

Proje Fazları

Proje 4 aşamadan oluşmakatadır:

 1. Hazırlık: Ortaöğretim öğretmenlerinin mesleki gelişim planlarına (TPD) iklim değişikliği eğitimi ve dijital becerilerin boyutlarıyla ilgili durumu araştırmak, analiz etmek ve haritalamak
 2. Geliştirme: Ortaöğretim öğretmenlerinin iklim değişikliği eğitimi ve dijital öğretim yöntemlerine ilişkin TPD'leri için IBL ve oyunlaştırma ilkeleri aracılığıyla eğitim faaliyetleri bağlamında projenin öğrenme materyalini geliştirmek
 3. Uygulama ve Değerlendirme: 250 öğretmenin katılımıyla IBL ve oyunlaştırma yoluyla iklim değişikliği eğitimi ve dijital becerilere yönelik proje eğitim faaliyetlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi
 4. Kullanım ve Yayma: Projenin görünürlüğünü ve proje sonuçlarının dolaşımını kolaylaştırmak için konsorsiyum ülkelerinin her birinde etkinliklerin düzenlenmesi.

 

Projenin Yaygın Etkisi

ClimaTePD, ortaöğretimde eğitim politikalarının, Öğretmenlerin Mesleki Gelişim planlarının ve müfredatların tasarımı üzerinde bir etki yaratmayı öngörmektedir. Daha özelde ise ClimaTePD'nin hem yerel hem de ulusal düzeyde ortaöğretimde iklim değişikliğine yönelik öğretim yaklaşımlarının ve yöntemlerinin etkinliğini geliştirmesi beklenmektedir. AB düzeyinde, proje, çevre ve iklim hedefleri de dahil olmak üzere ERASMUS+ programının temel öncelikleriyle uyumludur ve bu itibarla, teknolojiyle geliştirilmiş sorgulayıcı öğrenmeyi yayarak öğretmenlik mesleklerinin profillerini güçlendirmek gibi daha geniş hedeflere katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.

Yazdır

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account