•  Ένα ΠρόγραμμαErasmus+

    Ένα Πρόγραμμα
    Erasmus+

    Το ClimaTePD αποβλέπει στην ενσωμάτωση της διάστασης της κλιματικής αλλαγής
    στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Ευαισθητοποίηση
για την Κλιματική
Αλλαγή

Σύμφωνα με την UNESCO, "η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της δράσης για το κλίμα. Βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ενισχύοντας τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες τους, τις αξίες και τις συμπεριφορές που χρειάζονται για να ενεργήσουν ως παράγοντες αλλαγής."

Από αυτή την άποψη, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή είναι ζωτικής σημασίας. Ο απώτερος στόχος του έργου ClimaTePD είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού και διδασκαλίας για την κλιματική αλλαγή, ως μέσο για να μπορέσουν οι μαθητές τους να αποκτήσουν ευαισθητοποίηση σχετικά με την παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής.

Το Έργο

Το Έργο

η ιδέα, οι στόχοι και οι φάσεις του έργου
Πνευματικά Προϊόντα

Πνευματικά Προϊόντα

συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης ανοιχτής πρόσβασης για εκπαιδευτικούς
Συναντήσεις εργασίας

Συναντήσεις εργασίας

συναντήσεις εργασίας σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης για εκπαιδευτικούς

Logo

Επικοινωνήστε μαζί μας

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account