•  Проект по програма

    Проект по програма
    "Еразъм+"

    ClimaTePD се стреми да включи аспекти от климатичните промени
    в схеми за професионално развитие на учителите.

Повишаване
на информираността
за климатичните промени

Според UNESCO "Образованието е от решаващо значение за насърчаване на действията в областта на климата. То помага на хората да разберат и да се справят с последиците от климатичната криза, като им дава знания, умения, ценности и нагласи, необходими, за да действат като агенти на промяната“.

В тази връзка ролята на учителя в повишавне на осведомеността за изменението на климата е от решаващо значение. Общата цел на проекта ClimaTePD е да помогне на учителите в средните училища да развиват дигитална грамотност и умения за преподаване по изменението на климата като средство, което да даде възможност на техните ученици да изградят осведоменост за глобалната заплаха от изменението на климата.

За проекта

За проекта

концепция, цели и фази на проекта
Интелектуални продукти

Интелектуални продукти

включително платформа с отворен достъп за обучение на учители
Семинари

Семинари

синхронни и асинхронни семинари за учители

Logo

За връзка с нас

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account