• Δωρεάν σειρά διαδικτυακών μαθημάτων

    για εκπαιδευτικούς και φοιτητές

    - έξι γλώσσες, έξι μαθησιακές ενότητες, διαδραστικό περιεχόμενο, φόρουμ συζητήσεων -

  • Δωρεάν σειρά διαδικτυακών μαθημάτων

Η σειρά μαθημάτων του προγράμματος Erasmus+ "Προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για την κλιματική αλλαγή" (ακρωνύμιο: ClimaTePD) αποσκοπεί στην προώθηση ειδικών και διεπιστημονικών ικανοτήτων για την εκπαίδευση σχετικά με το κλίμα σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να δείξει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης θεμάτων κλιματικής εκπαίδευσης στα διάφορα μαθήματα και να δώσει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να δημιουργήσουν διδακτικές έννοιες σχετικά με τα κεντρικά προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του κλίματος.

Το ClimaTePD απευθύνεται σε εν ενεργεία καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές καθηγητές για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και διδακτικών δεξιοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή.

Η κατάρτιση χωρίζεται σε έξι κύριες μαθησιακές ενότητες. Αυτές υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς σε

 κατανοούν και αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία και τους πολύπλοκους μηχανισμούς της κλιματικής αλλαγής και το πως η θεματική της κλιματικής αλλαγής μπορεί να ενσωματωθεί σε διαφορετικά μαθήματα (Εισαγωγή στην Ενότητα Α.1 και στην Ενότητα Α.2).

 εφαρμόζουν και προσαρμόζουν τα σενάρια διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν στο έργο CLIMAtePD (Ενότητες Β.1 και Β.2 Αλληλεπίδραση).

 αναπτύσσουν τα δικά τους σενάρια διδασκαλίας και προβληματίζονται για τις δικές τους διδακτικές δραστηριότητες με βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις (Ενότητες Γ.1 και Γ.2 Ανάπτυξη/Κατασκευή).

Μαθησιακοί στόχοι

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με έννοιες και εργαλεία της διερευνητικής μάθησης και της παιχνιδοποίησης στη σχολική τάξη

Εφαρμογή και ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής

Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων σε δραστηριότητες μάθησης για τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής στη σχολική τάξη

Ανταλλαγή καλών πρακτικών στη ψηφιακή πύλη εκμάθησης (που είναι διαθέσιμη) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 Σχεδιασμός μάθησης/Πλάνο επιμόρφωσης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται διαδικτυακά, σε χρόνο και χώρο που εσείς επιλέγετε. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να γίνουν εργασίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο ασύγχρονες όσο και σύγχρονες δραστηριότητες, που προάγουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών (συμμετοχή σε συζητήσεις, σύγκριση, προσαρμογή και δημιουργία διδακτικών σεναρίων, συμμετοχή στην αξιολόγηση του προγράμματος).

Οι συμμετέχοντες που θα συγκεντρώσουν 75 βαθμούς (σε σύνολο 105+ βαθμών) από τις διάφορες δραστηριότητες, θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πρόσθετοι βαθμοί μπορούν να αποκτηθούν με τον εμπλουτισμό του αποθετηρίου με πηγές διαδικτυακού υλικού ή πηγές ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της διδασκαλίας.

 Αν και το διαδικτυακό μάθημα που προσφέρθηκε στο πλαίσιο του έργου ClimatePD έχει επισήμως ολοκληρωθεί, η εκπαιδευτική πλατφόρμα και το εκτεταμένο αποθετήριο πόρων συνεχίζουν να είναι άμεσα διαθέσιμα, λειτουργώντας ως ένα δυναμικό και προσβάσιμο MOOC τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους φοιτητές εκπαιδευτικούς. Οι πολύτιμοι εκπαιδευτικοί πόροι και οι ευκαιρίες μάθησης που παρέχονται από το έργο παραμένουν προσβάσιμοι και ανοικτοί σε ένα ευρύ κοινό, προωθώντας τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και τη διάδοση της γνώσης στον τομέα της κλιματικής εκπαίδευσης.

Εγγραφείτε δωρεάν εδώ!

Εκτύπωση

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account