•  Bir Erasmus+ Projesi

    Bir Erasmus+
    Projesi

    ClimaTePD, iklim değişikliği ile ilgili boyutları
    Öğretmen Mesleki Gelişimine (TPD) entegre etmeyi öngörmektedir.

İklim
Değişikliği
Farkındalığı

UNESCO'ya göre, “Eğitim, iklim ile ilgili uygulamaya geçmeyi teşvik etmek için çok önemlidir. İnsanların iklim krizinin etkilerini anlamasına ve ele almasına yardımcı olur, onları değişimin aktörleri olarak hareket etmek için gereken bilgi, beceri, değer ve tutumlarla güçlendirir."

Bu bağlamda, iklim değişikliği bilincini geliştirmede öğretmenin rolü çok önemlidir. ClimaTePD projesinin genel amacı, öğrencilerin küresel iklim değişikliği tehdidi hakkında farkındalık oluşturmalarını sağlamak için hizmet içi orta öğretim öğretmenlerine dijital okuryazarlık ve iklim değişikliği becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmaktır.

Project

Project

kavram, hedefler ve proje aşamaları
Çıktılar

Çıktılar

eğitimciler için açık erişimli bir e-öğrenme platformu
Çalıştaylar

Çalıştaylar

eğitimciler için senkron ve asenkron eğitim atölyeleri
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account